Showing all 6 results

Мірники еталонні 2-го класу мають невизначеність +- 0.5%, використовуються для вимірювання об’єму рідини та зберігання.