Showing all 4 results

Мірники еталонні 1-го класу мають невизначеність +- 0.2%, використовуються для вимірювання об’єму рідини та зберігання.